Om rasen

Lagotto romagnolo är en vattenhundsras och har haft en snabb utveckling och Sverige är det land utanför Italien som har störst antal registreringar. Rasen erkändes av Italienska kennelklubben ENCI 1993 och interimistiskt av FCI 1995 samt definitivt av FCI 2005.

Lagotto Romagnolo härstammar från det nord-östra Romagnaområdet i Italien, och är en mycket gammal hundras. I denna del av landet har den bland befolkningen fungerat som arbetshund i flera hundra år. Man använde den först som apportör vid jakt i de sumpmarker som här tidigare fanns. Det italienska ordet ”lago” betyder sjö. När sumpmarkerna sedermera försvann upptäcktes lagottons fina förmåga att söka upp tryffelsvamp, som växer under jord.

”Lagotto är en liten till medelstor hund som ger ett rustikt intryck. Kroppen är närmast kvadratisk och rasens främsta kännetecken är den lockiga pälsen med sin täta underull. Mankhöjden ligger mellan 41 och 48 cm, tikarna på den mindre sidan och hanarna på den större. Färgen är enfärgat brun, vit eller orange, brunskimmel eller fläckig men, aldrig svart.”

Rasen räknas till de så kallade pälsraserna då den ständigt växande pälsen kräver vård hela hundens liv. Den korrekta pälsen är krullig och tät med synlig underull. Pälsen klipps tämligen kort över hela kroppen med undantag för huvudet där den ska vara lite längre. Pälsen får på utställning inte presenteras utkammad eller ge intryck
av att vara friserad, utan ska vara naturligt lockig.

Både hund och päls mår bäst av regelbunden skötsel med tovutredning och putsning med sax ungefär en gång i månaden. Vissa kräver mer, andra mindre. Att endast maskinklippa pälsen riktigt kort 1-2 gånger om året räcker inte, men kan vara ett bekvämt alternativ sommartid. I vissa fall kan nedklippning vara bästa sättet att bli av med valppälsen eller svåra tovor.

Lagotton är inte bara krullig och gullig, utan även tämligen fordrande. Fastän den inte är jämförbar med de mest krävande raserna, måste man beakta att lagotton är en utpräglad arbetshund med tillhörande aktivitets- och motionsbehov. Den är lättlärd med stor motivation att utföra arbetsuppgifter, vare sig dessa är beordrade av ägaren eller påhittade av hunden själv.

”Det är en smart och signalkänslig hund, som har lätt för att läsa av både människors och andra djurs kroppsspråk och signaler. Många ägare beskriver sin lagotto som särdeles envis och att den gärna drar i kopplet, vilket är karaktäristiska drag hos arbetande hundar.”

Informationen är hämtad från: Lagottoklubbens hemsida

Läs mer om rasstandard: Rasstandard Lagotto