Mårtensutställningen

Enköping 10/11
Inofficiell utställning, domare: Patric Ragnarsson
Quintinos Cassiopeia ”Speja” 2:a med HP i Valpklass 4-6.
Quintinos Capella ”Jojo” 3:a.
Speja
Jojo
Jojo och Pia i ringen!
Så duktiga!